برخی از کالیبراتورهای قابل عرضه

معرفی برخی از کالیبراتورهای قابل عرضه:
عرضه انواع کالیبراتورهای پرتابل و ثابت در کمیتهای فشار ، دما، الکتریک، فلو مایعات و گازها، گشتاور، ابعاد و ... ساخت شرکتهای Beamex ،  Bopp & Reuther، Schmiere، Ametek ،Hart Scientific، Tecsys و شرکت های اروپایی از قبیل:


1- میزها و اتاقهای کالیبراسیون MCS100

میز کالیبراسیون

انواع سیستمهای ثابت (Stationary) با قابلیت کالیبراسیون انواع کمیتهای فشار، دما و الکتریک به صورت ثابت (Stationary) قابل استفاده در صنایع بزرگ به صورت تمام اتوماتیک و با سرعت عمل حداقل 50 ترانسمیتر در روز به صورت تمام اتوماتیک و با قابلیت طراحی جهت انواع فضاهای آزمایشگاه های ثابت و سیار

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.


2- کالیبراتور پرتابل MC5 (اولین کالیبراتور پرتابل فیلدباس و پروفیباس با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک در دنیا)

 - کالیبراتور چند منظوره قابل ارتقاء پس از ساخت با صفحه نمایشگر گرافیکی
- قابلیت تنظیم انواع کوره و حمام کالیبراسیون و انجام کالیبراسیون و تنظیم ابزار دقیق بصورت اتوماتیک و ارائه گزارش کالیبراسیون ونمودار خطا بدون نیاز به کامپیوتر و ارسال مستقیم گزارشات بر روی پرینتر يا كامپيوتر و يا نمايش گواهينامه كاليبراسيون و نمودار كاليبراسيون بر روي صفحه كاليبراتور
- حافظه نگهداري 100 ابزاردقيق با هرميزان سوابق
- حفاظت شده دربرابر ضربه
- قابلیت نصب مدولهای فشار بصورت خارجی و داخلی
- قابلیت اندازه گیری و شبیه سازی انواع سیگنالهای فشار ( نسبی ، مطلق ، خلاء )، mV، mA ، انواع ترموکوپل ، RTD، Ohm ، V، frequency ، pulse و ...
- قابلیت تصحیح دما به سه صورت دستی ، خارجی و داخلی و ثبت اتوماتیک دما
- قابلیت ثبت اطلاعات ورودی (  Dataloging) در 7 کانال مشابه
- ارائه راهنمای دستگاه بر روی نمایشگردستگاه
- قابلیت تنظیم اتوماتیک ابزار دقیق دارای سیستم HART و Foundation fieldbus و Profibus
- قابلیت ارتباط با پرینتر بطور مستقیم
- قابلیت اتصال با کامپیوتر و امکان پشتیبانی نرم افزار جامع QCAL


جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.
 


3- کالیبراتور پرتابل MC5-IS مخصوص محیطهای نیازمند به سیستم ضد انفجار  INTRINSICALLY SAFE   

- کالیبراتور چند منظوره قابل ارتقاء پس از ساخت با صفحه نمایشگر گرافیکی
- حفاظت شده دربرابر ضربه
- قابلیت نصب مدولهای فشار بصورت خارجی و داخلی
- قابلیت اندازه گیری و شبیه سازی انواع سیگنالهای فشار ( نسبی ، مطلق ، خلاء )، mV، mA ، انواع ترموکوپل ، RTD، Ohm ، V، frequency ، pulse و ...
- قابلیت انجام کالیبراسیون و تنظیم ابزار دقیق بصورت اتوماتیک و ارائه گزارش کالیبراسیون ونمودار خطا برروي صفه دستگاه و يا ارسال به كامپيوتر
- حافظه نگهداري 100 ابزاردقيق با هرميزان سوابق
- قابلیت تصحیح دما به سه صورت دستی ، خارجی و داخلی و ثبت اتوماتیک دما
- قابلیت ثبت اطلاعات ورودی (  Dataloging) در 7 کانال مشابه
- ارائه راهنمای دستگاه بر روی نمایشگردستگاه
- قابلیت تنظیم اتوماتیک ابزار دقیق دارای سیستم HART و Foundation fieldbus و Profibus
- قابلیت استفاده در محیطهای با خطر انفجار در کلاسهای Eex ia IIC T4 و ExII 1G


جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.

4- کالیبراتور نيمه اتوماتيك چند منظوره دما-فشار-الكتريك   
MC4-MF

- قابلیت انجام کالیبراسیون ابزار دقیق بصورت اتوماتیک و ارائه گزارش کالیبراسیون ونمودار خطا بدون نیاز به کامپیوتر و ارسال مستقیم گزارشات بر روی كامپيوتر و يا نمايش گواهينامه كاليبراسيون و نمودار كاليبراسيون بر روي صفحه كاليبراتور mc4

- حافظه نگهداري 100 ابزاردقيق با هرميزان سوابق

- قابلیت اندازه گیری  و شبيه سازي  TC ,mV,  V, mA, RTD / ohm, Hz and Pulse generation  و اندازه گيري  mA, Frequency, V, Pulse counting, Switch test

- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور داخلی تا رنج -1-160 bar
- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور خارجی تا رنج 0-1000 bar
- منبع تغذیه داخلی 24VDC
- قابل ارائه با مقاومت داخلی برای دستگاههای با استاندارد HART
- قابلیت اندازه گیری میرایی (Damping) ، نشتی (leaktesting) و انحراف معیار( Deviation)  


جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.

5- کالیبراتور پرتابل جیبی فشار-الكتريك
MC2-PE
mc2

- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور داخلی تا رنج -1-160 bar
- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور خارجی تا رنج 0-1000 bar
- قابلیت اندازه گیری  mA ، V، Frequency، Pulse ، Switch contact
- منبع تغذیه داخلی 24VDC
- قابل ارائه با مقاومت داخلی برای دستگاههای با استاندارد HART
- قابلیت اندازه گیری میرایی (Damping) ، نشتی (leaktesting) و انحراف معیار Deviation)  


جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.

6- کالیبراتور پرتابل جیبی دما-الكتريك
MC2-TE

- قابلیت اندازه گیری  و شبيه سازي  TC ,mV,  V,
 
mA, RTD / ohm, Hz and Pulse generation  و اندازه گيري  mA, Frequency, V, Pulse counting, Switch test

- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور خارجی تا رنج 0-1000 bar
- منبع تغذیه داخلی 24VDC
- قابل ارائه با مقاومت داخلی برای دستگاههای با استاندارد HART
-  قابلیت اندازه گیری میرایی (Damping) ، نشتی (leaktesting) و انحراف معیار Deviation)   )


جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.


7- کالیبراتور پرتابل جیبی چند منظوره دما-فشار-الكتريك 
MC2-MF

- قابلیت اندازه گیری  و شبيه سازي 
 TC ,mV,  V, mA, RTD / ohm, Hz and Pulse generation  و اندازه گيري  mA, Frequency, V, Pulse counting, Switch test
- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور داخلی تا رنج -1-160 bar
- قابلیت اندازه گیری فشار بصورت سنسور خارجی تا رنج 0-1000 bar
- منبع تغذیه داخلی 24VDC
- قابل ارائه با مقاومت داخلی برای دستگاههای با استاندارد HART
- قابلیت اندازه گیری میرایی (Damping) ، نشتی (leaktesting) و انحراف معیار Deviation)   )

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.

8-  هند پمپ پرتابل


- قابل عرضه در سه مدل خلاء، فشار نیوماتیک و فشار هیدرولیک تا فشار 600 Bar به صورت پرتابل و رومیزی

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را کلیک نمایید.


9- انواع سنسورهای مرجع (Reference )
sensorm

    - قابلیت اندازه گیری دما بصورت مرجع
    - رنج دمائی -200-1450ºC
    - عدم قطعیت اندازه گیری بالاتر از 0.006ºC


10- انواع حمامهای کالیبراسیون (Calibration Bath)
hamamkal
    - قابلیت اتصال به کامپیوتر ، انتقال اطلاعات به کامپیوتر و کنترل توسط کالیبراتورهای اتوماتیک 
    - قابلیت ثابت نگهداری دما تا محدوده  ±0.0007ºC
    - قابلیت ایجاد یکنواختی محیط تا ±0.002ºC
    - رنج دمائی -100-550ºC
    - قابلیت عرضه بصورت حمامهای کالیبراسیون قابل حمل در سایت و آزمایشگاهی

11- انواع محیط دمایی خشک (Dry block )
dryblock

    - قابلیت عرضه در مدلهای قابل حمل در سایت و آزمایشگاهی
    - قابلیت اتصال به کامپیوتر، انتقال اطلاعات به کامپیوتر و کنترل توسط کالیبراتورهای اتوماتیک
    - رنج دمائی -40-1200ºC

12- انواع کالیبراتورهای دماسنج های غیر تماسی و لیزری (Infrared Calibrators )

13- انواع ترمومترهای مرجع جهت قرائت سنسورهای  مرجع
 
14- انواع ثباتهای شرائط محیطی از جمله دما و رطوبت جهت آزمایشگاههای کالیبراسیون

15- انواع تست گیچ آنالوگ و دیجیتال با رنج و دقتهای مختلف

16- انواع هند پمپهای هیدرولیک و پنوماتیک رومیزی و قابل حمل ساخت ایران و اروپای غربی تا رنج 2500بارجهت اطلاعات بيشتر از محصولات ديگر و يا كسب اطلاعات فني از سايت اصلي شركتهاي فروشنده به بخش همكاران خارجي و يا جهت دانلود كاتالوگ به بخش دانلودها مراجعه فرماييد.