همکاران خارجی

نام شرکت نوع همکاری و زمینه فعالیت لینک همکاران 

Beamex

فروش تجهیزات پرتابل کالیبراسیون کمیتهای فشار، دما، الکتریک Beamex  

Beamex/Teklab

فروش ميزها و تجهیزات ثابت (MCS100) کالیبراسیون کمیتهای فشار، دما، الکتریک

 Beamex

WPD

سرویس، نصب وراه اندازی و کالیبراسیون سیستمهای میترینگ از قبیل انواع  میترها، کن ها و پرورها

 Wpd-Dienste

Bopp&Reuther

فروش تجهیزات کالیبراسیون فلو

 Boppreuther

Thommen

فروش تست گیجهای دیجیتال و کالیبراتورهای نیوماتیک

 Thommenag

Schmierer Gmbh

فروش تست گیجهای آنالوک

 Schmierer

Hart Scientific

فروش كاليبراتورها و مراجع دما

 Flukecal

Ametek

فروش کالیبراتورهای فشار، دما، الکتریک

 Ametek

Tecsis

 فروش محیطهای دمایی و تست گیجهای فشار

 Tecsis

 Sika

 فروش تجهیزات پرتابل کالیبراسیون کمیتهای فشار، دما، الکتریک

Sika