تاييديه ها و گواهینامه ها

گواهينامه و تاييديه ها

تاريخ اخذ  شماره مجوز

مؤسسه اعتباردهنده

گواهینامه بین المللی

ISO/IEC 17025

19.01.2009

IAS/154

مرکز ملی اعتباردهی IAS نماینده رسمی سازمان جهانی اعتباردهی ILAC

گواهینامه تأئیدیه آزمایشگاه

26/10/1390

معاونت کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت

گواهينامه همكاري مشترك

01/06/2007

شركت WPD آلمان

تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار

3/12/1386

682

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ISIRI

تاييديه بازرسی سيستمهاي ميترينگ

11/12/1387

معاونت کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی

 وزارت نفت

تاييديه خدمات كاليبراسيون سيستمهاي ميترينگ

03/10/1386

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران NIOPDC

تاييديه خدمات پس از فروش

2005/1/25

شركتBeamex  فنلاند

تأئیدیه ارائه خدمات کالیبراسیون

2011/03/22

شرکت Europascal آلمان

تاييديه خدمات پس از فروش

2007

شركت Bopp & Reuther Messtechnik آلمان

تاييديه خدمات پس از فروش

2006

شركت Schmierer Gmbh آلمان

  گواهی نامه بین المللیISO/IEC 17025 از مرکز ملی اعتباردهیNACIنماینده رسمی سازمان جهانی اعتباردهیILAC

 

   تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکتBeamex فنلاند

 

   تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکتSika آلمان


لیست کاتالوگ/فایل ها

1.   گواهینامه بین المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی اعتباردهی NACI نماینده رسمی سازمان جهانی اعتباردهی ILAC (فرمت: jpg)
2.   تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکت Beamex فنلاند (فرمت: jpg)
3.   تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکت Sika آلمان (فرمت: jpg)

درصورت تمایل به دریافت کاتالوگ/فایلهای لیست فوق و یا تماس کارشناسان، فرم زیر را تکمیل نمایید

فیلدهای اجباری (*)
نام و نام خانوادگی *
محل کار
سمت
شماره تماس *
آدرس
ایمیل *
متن امنیتی * کد خواناتر