آزمایشگاه  کمیتهای دیگر

 

شرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی کالیبراسیون فعالیت می نماید. آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و شیمی این شرکت از سال 1390 و آزمایشگاه نیرو و رطوبت از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه انواع دستگاه های اندازه گیری آغاز و آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
در زیر لیست کامل تجهیزات مورد کالیبراسیون شرکت و گستره کاری آن آورده شده است: