آزمایشگاه فلوی مایعات

آزمایشگاه فلو مایعات و گازهای شرکت از سال 1383 فعالیت خود را آغاز و آماده ارائه خدمات زیر به مشتریان گرامی می باشد:
  ارائه خدمات مهندسی کالیبراسیون فلو مایعات و بخشی از فلو گازها در زمینه کالیبراسیون و تعمیرات و نصب و راه اندازی انواع پرورها، کن ها، سیستمهای لودینگ کامیون و کشتی ایستگاه های سوخت رسان وسایل نقلیه، موبایل پرورها و میترها و بازرسی و کالیبراسیون مخازن و میتر های LPG و همچنین کالیبراسیون تر مخازن ذخیره مایعات (Wet Calibration) با همکاری شرکت بین المللی WPD عضو گروه (Bopp & Reuther) به عنوان مجهزترین شرکت در آلمان و کشورهای همسایه به سیستمهای موبایل پرور با بیش از 27 مرکز تعمیرات و کالیبراسیون در اروپا و ارائه گواهینامه بین المللی کالیبراسیون مطابق با استانداردهای اروپایی قابل ردیابی به اداره استاندارد آلمان.

   راه اندازی و کالیبراسیون سیستم های میترینگ (Custody Transfer) در بنادر صادراتی، مبادی مبادلات مواد نفتی و مبادی تحویل و تحول مواد نفتی و پتروشیمی

   کالیبراسیون انواع میترهای مواد نفتی و پتروشیمی با ارائه گواهینامه کالیبراسیون قابلیت ردیابی به استانداردهای بین المللی و اعتبار ملی و بین المللی و با تأئیدیه از وزارت نفت

   کالیبراسیون انواع دستگاه های مرجع از قبیل پیمانه های معیار مرجع، تانک، پیستون و لوپ پرورها بروش حجمی و وزنی و مستر میترها با اولین مراجع خصوصی کشور و قابل ردیابی به استانداردهای بین المللی و ارائه گواهینامه کالیبراسیون با اعتبار ملی و بین المللی


   انواع وسائل اندازه گیری جریان از قبیل دستگاه های ثبت سرعت ، دبی و حجم کل عبوری مایعات و بخشی از
گازها ، مایعات و کلیه سیالات خاص به روش حجم سنجی ، جرم سنجی و التراسونیک

   اولین آزمایشگاه دارای مجوز کالیبراسیون انواع اوریفیس پلیت های گاز و مایعات در ایران

در زیر لیست کامل تجهیزات مورد کالیبراسیون شرکت و گستره کاری آن آورده شده است: