مشتریان فروش

مشتریان فروش


بيش از 140 شركت از بخش فروش اين شركت كالا دريافت نموده اند، از جمله:

شركت نفت و گاز پارس
شركت پتروشيمي بوعلي سينا
پتروشيمي مهر
پتروشيمي زاگرس
گاز استان اردبيل
...

ادامه مطلب