مراجع کالیبراسیون مایعات

مراجع کالیبراسیون مایعات


این شرکت تولیدات خود را در زمینه ساخت مراجع کالیبراسیون مایعات از سال 1387 با همکاری شرکت WPD آلمان شروع نمود که در ابتدا تولیدات پروینگ تانکهای با دقت % 0.05 در تا حجم 1000...

ادامه مطلب
 تولیدات در دستور ساخت

تولیدات در دستور ساخت


هم اکنون این شرکت تولیدات زیر را در دستور ساخت داشته و آماده اخذ سفارش تولید می باشد:

1-پیمانه های معیار مرجع با عدم قطعیت کمتر از %0.02 از ظرفیت 8 الی 1000 لیتر

2- پروینگ...

ادامه مطلب