آزمایشگاه  کمیتهای دیگر

آزمایشگاه کمیتهای دیگر


 

شرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی کالیبراسیون فعالیت می...

ادامه مطلب
آزمایشگاه  ابعاد

آزمایشگاه ابعاد


شرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی کالیبراسیون فعالیت می...

ادامه مطلب
آزمایشگاه  فشار

آزمایشگاه فشارشرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی کالیبراسیون فعالیت می...

ادامه مطلب
آزمایشگاه  دما

آزمایشگاه دماشرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی کالیبراسیون فعالیت می...

ادامه مطلب
آزمایشگاه الکتریک

آزمایشگاه الکتریک


                                       

 

شرکت افراح در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق با ارائه گواهینامه از اداره استاندارد ایران و گواهینامه های بین المللی...

ادامه مطلب
آزمایشگاه فلوی مایعات

آزمایشگاه فلوی مایعات


آزمایشگاه فلو مایعات و گازهای شرکت از سال 1383 فعالیت خود را آغاز و آماده ارائه خدمات زیر به مشتریان گرامی می باشد:
  ارائه خدمات مهندسی کالیبراسیون فلو مایعات و بخشی...

ادامه مطلب